Advocatenfirma in Zwolle met brede expertise

Bolwerk Advocatuur is uw advocaat in Zwolle. Wij staan u ter zijde op een keur aan juridische terreinen.

Juridische kwesties kunnen zich onverwachts voordoen op de meest uiteenlopende terreinen: op uw werk, in conflict met de buren of zelfs in uw thuissituatie of familiaire kring. U kunt zich overvallen en geïntimideerd voelen door instanties die u om de oren slaan met ingewikkelde juridische termen en dreigementen. 

Bolwerk Advocatuur is uw advocaat in Zwolle. Wij staan u ter zijde bij uiteenlopende geschillen. Hieronder lichten wij enkele voorbeelden uit.

Sociaal Zekerheidsrecht

Heeft u een geschil met de instantie waarbij u een uitkering aanvraagt of waarvan u een uitkering ontvangt ? Ook dan kunt u bij ons terecht. Onze advocaat kan putten uit een brede expertise en jarenlange ervaring bij geschillen op het gebied van uitkeringen. Het kan gaan om sancties welke volgens u niet terecht zijn of bijvoorbeeld een geschil met betrekking tot de hoogte of duur van een uitkering. Het gaat hierbij o.a. om uitkeringen van het UWV, (WW, WAO, WIA, WAJONG), de gemeente (bijstand, participatiewet,WMO) of een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld AOW.Dit is het terrein van de sociale zekerheid, d.w.z. sociaal zekerheidsrecht. 

Arbeidsrecht


Zowel werknemers als werkgevers kunnen terechtkomen in een situatie waarbij een gang naar de rechter onvermijdelijk is. Vaak lukt het om deze geschillen onderling te schikken, soms komt het erop aan om uw zaak toegewijd en voortvarend te bepleiten. Onze expertise op het gebied van arbeidsrecht is zeer groot. Talloze zaken hebben wij in het voordeel van onze cliënten afgerond.

Familierecht


Echtscheidingen, erfenissen: kwesties binnen gezin of familie zijn vaak pijnlijk en emotioneel aangrijpend. Bolwerk Advocatuur in Zwolle laat zich voorstaan op zijn toegwijde en persoonlijke aanpak. Met tact maar ook voortvarend gaan wij samen met u aan de slag om deze kwesties voor u bevredigend de wereld uit te helpen.

Strafrecht


Komt u in aanraking met politie of Openbaar Ministerie, dan is het zaak dat u goed voorbereid bent. Onze advocatenfirma in Zwolle staat u ter zijde. Wij weten precies wat uw rechten zijn en hoe wij erop moeten toezien dat uw strafzaak eerlijk verloopt.  

Wonen

Een geschil met uw (ver) huurder, ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ook bij een geschil rondom de aan- of verkoop van een woning, staan wij u bij. Zowel geschillen bij huur als koop en verkoop van een woning, beschikken wij over specifieke expertise en ervaring. Het is onze insteek om met uw belang voorop tot een oplossing te komen. Schikken wanneer wenselijk en een procedure wanneer noodzakelijk. 

Schulden en Bewindvoering

Vanaf mei 2018, werken wij nauw samen met IJsselland Bewind & Budget. IJsselland treedt op als bewindvoerder beschermingsbewind en biedt ook ondersteuning en advies, wanneer er sprake is van een geschil met uw bewindvoerder of wanneer Schuldhulpverlening in uw geval niet op gang komt of stagneert. Bolwerk Advocatuur heeft in de afgelopen jaren meerdere clienten met een geschil met de bewindvoerder, succesvol bijgestaan. Met de samenwerking met IJsselland Bewind & Budget, is het mogelijk om u met nog meer expertise bij te staan. 

advocaat die een echtpaar bijstaat met juridische zaken